مسائل زناشوئی / روابط زناشویی / آموزش دخول و روش مقاربت
مهره مار اصل
آموزش دخول و روش مقاربت

آموزش دخول و روش مقاربت

اگر نتوانید مقاربت صحیح و اصولی انجام دهید ممکن است برای همیشه همسرتان را از روابط زناشویی دلسرد کنید . پس روش صحیح را بیاموزید و صبورانه همدیگر را کمک کنید تا ایرادات احتمالی برطرف گردد
شب زفاف

شب زفاف با همسر کارهای شب زفاف