مسائل زناشوئی / روابط زناشویی / آموزش پوزیشن های مختلف قرار گرفتن در رابطه جنسی

آموزش پوزیشن های مختلف قرار گرفتن در رابطه جنسی

آموزش لذت بخش ترین روشهای نزدیکی زوجین/حالت های مختلف قرار گرفتن در

1.  متداولترین نوع انجام عمل جنسی که حدود ۸۰٪ نزدیکیها به این روش انجام میشود به این ترتیب است که زن به پشت میخوابد و رانهایش را از هم بازو زانوهایش را کمی خم میکند و مرد میان دو پای او قرار گرفته و پس از فرو کردن آلت تناسلیش روی زن میخوابد در حالیکه نقطه اتکا پایین تنه او روی زانوهایش است.

در این نوع عمل جنسی دخول تقریبآ کامل است ولی دهانه زهدان و کلیتوریس )برجستگی نوک بالای آلت تناسلی زنان که حساسترین نقطه زن برای تحریک شدن هستند) کم تحریک می شود.این روش برای شب زفاف مناسب است ولی برای زنان حامله مخصوصآ از نیمه دوم حاملگی بعلت اینکه وزن بدن مرد بر شکم زن وارد می شود مناسب نیست.

با همسر

 

2.  در این روش زن به پشت میخوابد و پاها را روی شکم و سینه اش خم کرده و یا بر شانه های مرد می گذارد یا دور کمر او حلقه میزند. در این حالت آلت تناسلی زن (مهبل)۳ الی ۴ سانتیمتر کوتاه تر میشود و در نتیجه عمل دخول آلت مرد در فرج زن بطور کامل انجام میشود. همچنین کلیتوریس در مسیر آلت تناسلی مرد قرار گرفته و با تماس آلت تحریک می شود.

در این روش بعلت دخول کامل زن و مرد هر دو ارضا می شوند و از طرفی برای حامله کردن زن امکان بیشتری وجود دارد.مردانی که مایع لذتبخششان سریع میریزد می توانند هنگام انجام عمل جنسی با زن با این روش در هر رفت و برگشت آلت تناسلی خود را کاملآ از آلت تناسلی زن خارج کرده و دوباره فرو کنند و با کم کردن حرکات مایع لذتبخششان را دیرتر درون فرج زن بریزند تا بیشترین لذت جنسی را در وجودشان احساس کنند.

3. زن روی لبه تختخواب نشسته و پاهایش را از هم باز و آویزان نموده و روی آرنجهای خود تکیه می کند.مرد بین پاهای او می ایستد و آلت تناسلیش را درون آلت تناسلی زن فرو می کند.برای انجام این نوع عمل جنسی باید چند بالش زیر باسن زن گذاشت تا آلت تناسلی مرد و زن در یک سطح و رو روی هم قرار گیرد. در این نوع عمل جنسی کلیتوریس (برجستگی نوک بالای آلت تناسلی دختران) بخوبی تحریک می شود.همچنین این روش مناسبترین روش برای شب زفاف و پاره کردن پرده دختران است و برای مردان چاق هم نزدیکی را آسان می کند.

 

پوزیشن-های-خفن-جنسی-زناشویی/ ‎.

4.  زن به پشت خوابیده و پاها را از هم باز می کند و بعد از فرو کردن آلت مرد در آلت تناسلی خودش به آرامی پاهایش را باز کرده و رانها را بهم نزدیک می کند بطوریکه مرد کاملآ بین پاهای زن قرار می گیرد.در این حالت فشار رانها باعث تحریک لب های بزرگ آلت زن و کلیتوریس می شود.این نوع عمل جنسی برای ماههای اول حاملگی مناسب است ولی برای مردانیکه آلت تناسلی دراز دارند مناسب نیست.

با این روش ها از رابطه جنسی خود لذت ببرید.

 

5.  مرد به پشت میخوابد و پاها را به هم چسبانیده و دراز میکند.زن پاهایش را در طرفین پاهای مرد قرار می دهد و روی او می نشیند و یا زانو زده و کمی به جلو خم میشود و به دستهای خود تکیه میدهد و آلت تناسلی مرد را در فرج خود فرو میکند.در اینحالت فعالیت و حرکات رفت و آمد با زن است و با تکانهای پی در پی که بخود میدهد موجب ریخته شدن مایع لذتبخش مرد و ترشح شدن مایع لذتبخش خود میشود.

در این روش، دخول بطور کامل انجام میشود و چون فعالیت با زن است اوج لذت جنسی زن زودتر فرا میرسد.این روش برای جلوگیری از حاملگی مناسب است .چون بیشتر مایع لذتبخش مرد بعد از ریخته شدن به پایین برمی گردد.همچنین برای مردان خسته و یا کسانی که آلت تناسلیشان کاملآ راست نمیشود روش خوبی است.

 

6. مرد به پشت میخوابد و زن روی او می نشیند و یا زانو زده و به جلو خم می شود اما این بار پشت زن بطرف مرد است.در این حالت زن آلت تناسلی مرد را به درون مهبل خود فرو میکند و مانند حالت قبل خود را حرکت می دهد تا اوج لذت جنسی فرا برسد.این روش برای مردان چاق و زنان حامله مناسب است.

7. -مرد روی صندلی می نشیند و زن را از پشت در آغوش می کشد و آلتش را درون فرج زن فرو می کند.در اینحالت کلیتوریس تحریک نمیشود و طرفین زود خسته میشوند.

.8  مرد مقابل زن مینشیند و آلت تناسلیش را درون فرج زن فرو میکند.در این حالت دستها برای نوازش نقاط حساس آزاد است.

 

چگونه از رابطه جنسی با همسرمان بیشتر لذت ببریم؟

 

9.  زن زانو زده و به جلو خم میشود و یا سر خود را روی بالش می گذارد و مرد از عقب آلت تناسلی خود را به جلو فرو می کند.در این حالت نقطه حساس برای تحریک زن درون آلتش بعلت برخورد پی در پی با نوک آلت تناسلی مرد بشدت تحریک شده و زن در اینحالت بیشترین لذت جنسی را درون وجودش احساس میکند.

.10زن و مرد مقابل هم می ایستند و عمل جنسی را انجام میدهند.دراین حالت دخول کامل انجام نمی شود ولی کلیتوریستحریک می شود و دستها برای نوازش پستانها و باسن زن آزاد است.

11. مرد می ایستد و زن آلت تناسلی او را به داخل فرج خود فرو می کند و سپس دستها را به گردن او حلقه کرده و پاها را به کمر او می زند و درواقع به مرد آویزان می شود.در این حالت وحدت کامل جنسی حاصل میشود و دخول کامل صورت می گیرد.

12. زن دستها و سر را روی دسته صندلی می گذارد و به جلو خم می شود و مرد مانند وقتی که می خواهند از عقب زن (مقعد) با او طرف شوند آلت تناسلی خود را از عقب به جلو می راند. در اینحالت دستها برای نوازش پستانها و سایر قسمتها آزاد است
.

13. مرد و زن روبروی یکدیگر به پهلو دراز می کشند و زن یک پای خود را بروی پای مرد می اندازد و مرد به وسط پای او می رود و آلت تناسلیش را درون فرج زن فرو می کند.

انواع روش های خوابیدن حین رابطه جنسی

 

14. زن به پهلو و پشت به مرد می خوابد و مرد آلت تناسلی خود را از عقب به جلو می راند. این حالت نیز برای دوران حاملگی مناسب است.

15. زن به پشت می خوابد و مرد یک پهلو طوری قرار می گیردکه نسبت به بدن زن عمود بوده و زیر رانهای بلند شده زن قرار گیرد به طوریکه رانهای زن روی باسن مرد باشد.یکی از مزایای این روش این است که انجام آن ساده بوده و در ضمن هیچکدام سنگینی دیگری را تحمل نمی کند.در این حالت مرد می تواند ناحیه فرج و کلیتوریس زن(برجستگی نوک بالای آلت تناسلی زن) را با دست تحریک کند.

پاسخ به شایعات جنسی

پاسخ به شایعات جنسی