مسائل زناشوئی / اخبار داغ حوادث / تجاوز گروهی ۶ پسر به پریدخت ۱۶ ساله همزمان
تجاوز

تجاوز گروهی ۶ پسر به پریدخت ۱۶ ساله همزمان

دسته جمعی ۶ به پریدخت ۱۶ ساله در ویلای دماوند

۶ پسر ۱۶ ساله نوجوان را ربودند و پس از انتقال به ویلایی واقع در دماوند به طور مکرر به وی تجاوز جنسی نمودند. شش پسر که دختر نوجوان را ربوده و وی را در خانه ویلایی در دماوند مورد نیت سوء خود قرار داده بودند به شلاق و زندان محکوم شدند.

اوایل تابستان امسال دختر ۱۶ساله ای به نام پریدخت به پلیس Police آگاهی دماوند رفت و از شش پسر جوان که وی را ربوده و مورد نیت سوء خود قرار داده بودند شکایت کرد. دختر نوجوان گفت: کنار خیابان ایستاده بودم تا به خانه دوستم بروم که یک پراید که دو سرنشین داشت مقابل پایم توقف کرد. وقتی سوار ماشین شدم راننده و سرنشین دیگر که پسری جوان بود سر صحبت را باز کردند .

هنوز مسیر زیادی را طی نکرده بودیم که راننده تغییر مسیر داد و به سمت جاده فرعی رفت. آنجا بود که فهمیدم چهار سرنشین یک دستگاه پژو در تعقیب ما هستند. به راننده و سرنشین التماس کردم تا مرا رها کنند اما قبول نکردند. آنها مرا به داخل یک خانه ویلایی در دماوند بردند و چهار سرنشین پژو هم که از دوستان راننده بودند همراهمان امدند. شش پسر جوان بدون توجه به التماس هایم مرا مورد نیت شیطانی خود قرار دادند و سپس در جاده دماوند رهایم کردند.

به دنبال اطلاعاتی که به پلیس داد ردیابی پسران شیطان Evil صفت آغاز و انها دستگیر شدند.پسران جوان که منکر عمل شیطانی با پریدخت بودند ادعا کردند خودش همراه آنها به خانه ویلایی رفته است. شش متهم در دادگاه دماوند به ۹۹ ضربه شلاق Whip محکوم شدند اما پرونده آنها با عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

سه متهم دیروز در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران غیرعلنی پای میز محاکمه ایستادند. یکی از آنها گفت: یکی از دوستانمان دختر جوان را می شناخت. به همین خاطر نشانی او را به من و دوستانم داد و ما او را سوار ماشین کردیم. او با میل خودش به خانه ویلایی امد اما چون با ما درگیر شد علیه ما شکایت کرد.

متهمان دیگر نیز منکر انجام عمل و نیت شیطانی نسبت به دختر جوان شدند.در پایان این جلسه هیات قضایی وارد شور شد و هر کدام از پسران آزار گر را به ۹۹ضربه شلاق و ۵سال زندان Prison محکوم کرد.

پارس ناز

آرایش زیر شکم در مشهد, ارایش زیر شکم بانوان, ارایش زیر شکم خانم, فایل صوتی کلاس زناشویی, کلاس اتاق خواب در مشهد, دانلود فایل صوتی آموزش مسائل زناشویی, کلیپ های صوتی روابط زناشویی, فایل لو رفته مشهد,

فیلم خانم جلسه ای آرایش زیر شکم