مسائل زناشوئی / اخبار داغ حوادث / حکم رابطه جنسی و ارضا شدن در ماه رمضان چیست؟

حکم رابطه جنسی و ارضا شدن در ماه رمضان چیست؟

 حکم و ارضا شدن در چیست؟ 

سوالی داریم درباره این‌که آیا رابطه جنسی و ارضا شدن در ماه رمضان از نظر شرعی چه حکمی دارد و آیا حرام است یا خیر؟ جنب شدن به صورت عمدی، چه به واسطه نزدیکی با همسر، ملاعبه‌ی با او و یا هر طریقی دیگری «مثل: استمناء، جنب شدن به واسطه نگاه به عکس یا فیلم و …»، مانند نوشیدن آب یا خوردن خوراکی مبطل روزه است.

 

پس، خود نزدیکی با همسر حرام نیست، بلکه شکستن روزه به صورت عمدی اشکال دارد و موجب کفاره عمدی «شصت روز برای یک روز یا شصت مدّ طعام برای هر روزی که انسان روزه خودرا عمداً افطار کند» میشود.اما همسران می توانند پس از اذان مغرب تا قبل از اذان صبح با یکدیگر نزدیکی کنند و قبل از اذان صبح غسل نمایند و طیب و طاهر وارد روز جدید از ماه مبارک رمضان گردند.

 

خداوند متعال در ماه مبارک رمضان سخت نگرفته است، بلکه نظمی داده است که انسان بتواند قوا و خواهش‌های نفسانی را تحت بازرسی خود بگیرد و نظارت خودرا نیز به امر خدا بسپارد.

 

احکام نزدیکی در ماه رمضان

س: اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نماید و زن نیز به آن راضى باشد چه حکمى دارد؟

 

ج: بر هر یک از آنان حکم افطار عمدى جارى است و علاوه بر قضا، کفّاره هم بر هردو واجب است.

 

س: اگر مردى با همسرش در روز ماه رمضان شوخى و ملاعبه نماید، آیا به روزه‏اش ضرر مى‏رساند؟

 

ج: اگر منجر به انزال منى نشود، به روزه خللى وارد نمى‏کند.

 

س: اگر فردى به سبب برخى از مشکلات تا اذان صبح بر جنابت باقى بماند آیا روزه گرفتن در آن روز براى او جایز است؟

 

ج: در غیر ماه رمضان و قضاى آن اشکال ندارد، ولى نسبت به روزه ماه رمضان و قضاى آن، اگر معذور از غسل است، تیمم کردن بر او واجب است و اگر تیمم هم نکند، روزه‏اش صحیح نیست.

 

س : حکم کسى که با آمیزش جنسى حرام یا استمناء یا خوردن و نوشیدن حرام روزه خودرا در ماه رمضان باطل نموده چیست؟

 

ج: در فرض مرقوم باید شصت روز روزه بگیرد و یا شصت مسکین را اطعام نماید و احتیاط مستحب آن است که هردو را انجام دهد.

 

س: اگر روزه دار در ماه رمضان با همسر خود که روزه است جماع کند، چنانچه زن را وادار کرده باشد، چه تکلیفی بر او واجب می شود؟

 

ج: کفّاره روزه خودش و روزه همسرش را باید بدهد «حتی اگر زن بعدا راضی شود».

 

س: اگر زن، شوهر روزه دار خود رابه جماع وادار کند، یا بکار دیگری که روزه را باطل می کند، آیا واجب است کفّاره شوهرش را بدهد؟

 

ج: واجب نیست کفّاره روزه شوهر را بدهد.

حکم رابطه جنسی و ارضا شدن در ماه رمضان چیست؟

«در شب روزه‌دارى نزدیکى کردن‌تان با همسران‌تان حلال شد. ایشان پوشش شما و شما پوششى هستید براى آنان. خدا دانست که شما همواره با انجام این عمل نافرمانى ودر نتیجه بخود خیانت مى‌کردید پس از جرم‌تان گذشت و این حکم را از شما برداشت. حالا دیگر مى‌توانید با ایشان درآمیزید و از خدا آنچه از فرزند که برای‌تان مقدر کرده طلب کنید و از آب و غذا در شب هم‌چنان استفاده کنید تا سفیدى شفق از سیاهى شب برا‌‌‌ی‌تان مشخص شود و آنگاه روزه بدارید و روزه را تا شب به کمال برسانید و نیز هنگامى که در مساجد اعتکاف مى‌کنید با زنان نیامیزید .»

 

موارد کلی که باعث ابطال روزه میگردد

خوردن و آشامیدن

جماع

استمناء

باقی‌ماندن بر جنابت، حیض و نفاس تا اذان صبح

دروغ بستن به خدا و پیامبر و ائمه اطهار

رساندن غبار غلیظ به حلق

اماله کردن «از راه مقعد مایع را وارد بدن کردن»

عمداً قی کردن

تمام سر را زیر آب بردن «به فتوای اکثر مراجع»

حکم رابطه جنسی و ارضا شدن در ماه رمضان چیست؟

احکام «نزدیکی – جماع- آمیزش» در ماه رمضان

جنب شدن به صورت عمدی، چه به واسطه نزدیکی با همسر، ملاعبه‌ با او و یا هر طریقی دیگری «مثل استمناء، جنب شدن به واسطه نگاه به عکس یا فیلم و …»، مانند نوشیدن آب یا خوردن خوراکی مبطل روزه است.عمل نزدیکی با همسر فی نفسه حرام نیست، بلکه شکستن روزه به صورت عمدی اشکال دارد و موجب کفاره عمدی «شصت روز برای یک روز یا شصت مدّ طعام برای هر روزی که انسان روزه خودرا عمداً افطار کند» می شود.

 

همسران می توانند پس از اذان مغرب تا قبل از اذان صبح با یکدیگر نزدیکی کنند و قبل از اذان صبح غسل نمایند و طیب و طاهر وارد روز جدید از ماه مبارک رمضان گردند.جماع روزه را باطل می‌کند مگر آن که کمتر از ختنه‌گاه وارد شود. در جماع لازم نیست منی خارج شود و تنها دخول کافی است و باعث ابطال روزه هردو طرف می‌شود. فرقی هم نمی‌کند که مفعول زن باشد یا مرد.

 

اگر در روزهای ماه رمضان مرد، زن را وادار به جماع نماید باید کفاره خود و زن را «دو کفاره» بدهد. اگـر هـر دو مـایـل بـه مـجـامـعت بودند ودر روز ماه مبارک رمضان در حال روزه با یکدیگر آمیزش کردند هر کدام باید یک کفاره بدهند .

 

اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمی شود. ولی در شخصی که ختنه‌گاه ندارد، اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود نیز روزه‌اش باطل می شود .

 

اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید، یا وی را وادار به جماع نمایند به طوری که اختیار از او سرنگون شود، روزه او باطل نمی‌شود. چنانچه در بین جماع یادش بیاید یا جبر از او برداشته شود باید فوراً از حال جماع خارج شود و اگر نشود روزه او باطل است.

 

اگر در هنگام خواب منی از انسان بیرون آید «محتلم شود» روزه‌اش باطل نیست ولی پس ازآن نمی‌تواند کارهایی که روزه را باطل می‌کند انجام دهد.

 

هرگاه روزه‌دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم میشود، جایز است بخوابد و اگر محتلم شود روزه‌اش باطل نمیشود .

 

اگر روزه‌دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، واجب نیست از بیرون آمدن منی جلوگیری کند .

 

اگر روزه‌دار در روز محتلم شود، واجب نیست فوراً غسل کند .

 

کسیکه عمداً به قصد بیرون آمدن منی بازی و شوخی کند و منی از او بیرون نیاید، یا به عمد قصد جماع نماید ولی شک کند که به اندازه ختنه‌گاه داخل شده است یا نه، اگر دو مرتبه نیت روزه نکند روزه او باطل است، و اگر نیت روزه کند باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ روزه را تمام کند و قضا هم بنماید .

 

اگر روزه‌دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثلا با زن خود بازی و شوخی کند، چنانچه خاطرجمعی دارد که منی از او خارج نمیشود اگر چه اتفاقاً منی بیرون آید، روزه او صحیح است. ولی اگر خاطرجمعی ندارد، در صورتی که منی از او بیرون آید، روزه‌اش باطل است

 

نزدیکی با همسر اگر بعد از غروب شرعی تا قبل از صبح شرعی باشد اشکالی ندارد ولی چنانچه درحال روزه، عمدی و از روی اختیار باشد افطار عمدی محسوب شده و موجب بطلان روزه است و قضا و کفاره بر او واجب میشود و کفاره اش برای هر روزه، گرفتن 60 روز روزه و یا اطعام 60 فقیر است.

 

اگر جنب عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نکند، یا اگر وظیفه‌اش تیمم است تیمم ننماید، باید روزه آن روز را تمام کند و روزی دیگر را نیز روزه بگیرد، و چون معلوم نیست آن روز قضا است یا عقوبت است، هم روزه آن روز از ماه رمضان رابه قصد «ما فی‌الذمه» انجام دهد، و هم روزی که به جای آن روز روزه می‌گیرد، و قصد قضا نکند .

 

اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش بیاید، باید روزه آن روز را قضا نماید، و اگر بعد از چند روز یادش بیاید، روزه هرچند روزی راکه یقین دارد جنب بوده قضا نماید، مثلا اگر نمی داند سه روز جنب بوده یا چهار روز، باید روزه سه روز را قضا کند .

 

عمل زناشویی و نزدیکی با همسر در روزهای ماه مبارک رمضان برای افراد روزه دار حرام و موجب بطلان روزه انها میشود. اما کسانی مثل مسافر و مریضی که شرعاً روزه بر آن‌ها واجب نیست، اشکال ندارد. هم‌ چنین در هیچ یک از شب‌های ماه مبارک رمضان حتی در شب‌های قدر، این عمل حرام نیست و هیچ اشکالی ندارد .

 

«ولی به جهت احترام بهتر است ترک شود.»در هر حال در فرض سؤال بر هر یک از مرد و زن حکم افطار عمدى جارى است و علاوه بر قضای روزه، کفاره هم بر هردو واجب می شود،که عبارت است از شصت روز روزه یا اطعام شصت فقیر و یا دادن شصت مد طعام به شصت مسکین که سهم هر کدام یک مدّ «ده سیر گندم یا جو یا برنج» است.

 

اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نماید و زن نیز به آن راضى باشد چه حکمى دارد؟

 

جواب: بر هر یک از آنان حکم افطار عمدى جارى است و علاوه بر قضا، کفّاره هم بر هردو واجب است.

حکم رابطه جنسی و ارضا شدن در ماه رمضان چیست؟

حکم کسى که با آمیزش جنسى حرام «زنا» یا استمناء یا خوردن و نوشیدن حرام روزه خودرا در ماه رمضان باطل نموده چیست؟

 

جواب: در فرض مرقوم باید شصت روز روزه بگیرد و یا شصت مسکین را اطعام نماید و اکثر مراجع حکم به جمع کفاره داده‌اند».

 

اگر روزه‌دار در ماه رمضان با همسر خود که روزه است جماع کند، چنانچه زن را وادار کرده باشد، چه تکلیفی بر او واجب می شود؟

 

جواب: کفاره روزه خودش و روزه همسرش را باید بدهد «حتی اگر زن بعدا راضی شود».

 

اگر زن، شوهر روزه دار خود رابه جماع وادار کند، یا بکار دیگری که روزه را باطل می کند، آیا واجب است کفاره شوهرش را بدهد؟

 

جواب: واجب نیست کفاره روزه شوهر را بدهد.

 

از سفارشات پیامبر «صل الله علیه و آله وسلم» به حضرت علی«علیه السلام»

یا على در شب عید فطر جماع مکن

یا على در روز آخر ماه شعبان جماع مکن

یا على در ساعت اول شب جماع مکن

یا على بر پشتبام جماع مکن

یا على در شب عید قربان جماع مکن

یا على در زیر درخت میوه دار جماع مکن

یا على در برابر آفتاب جماع مکن

یا على در میان اذان و اقامه جماع مکن

یا على چون زنت حامله شود بى وضوبا او جماع مکن

یا على در شب نیمه شعبان جماع مکن

یا على چون به سفرى بروى در آنشب که میروى جماع مکن

 

«دراین ایام اگر نطفه‌ای منعقد شود فرزندان دارای صفات نیکو و عاقبت به خیر نخواهند بود»

 

یا على در شب دوشنبه، شب سه شنبه،شب پنجشنبه،شب جمعه،شب جمعه بعداز نماز خفتن «نماز عشاء»،روز جمعه بعد از عصر جماع بکن «دراین ایام اگر نطفه‌ای منعقد شود فرزندان دارای صفات نیکو و عاقبت به خیر می‌شوند. انشاء الله»

 

جماع کردن در شب عاشورا به شدت نهی شده و بهتر است در شب‌های شهادت تمامی ائمه «علیهم السلام» جماع صورت نگیرد مگر آن که ترس آلوده شدن به گناه و یا ضرر و زیان شدید دیگری در بین باشد. بنابراین بهتر است شب نوزدهم و شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان که تمام عالم حزین و غمناکند نیز جماع صورت نگیرد.

 

رمضان، ماه بندگی و پرستش است، اما خداوند در همین ماه بندگی هم بندگان را تکلیفی فراتر از توانشان نداده است و همسران می توانند بر اساس شرایط خاصی در طول روز و شب ماه رمضان، بهره لازم را از یکدیگر ببرند؛ بهره‌ای که بسته به زمان، انواع و شرایط خاصی خواهد داشت.

 

جنب شدن به صورت عمدی، چه به واسطه نزدیکی با همسر، ملاعبه‌ی با او و یا هر طریقی دیگری «مثل: استمناء، جنب شدن به واسطه نگاه به عکس یا فیلم و …»، مانند نوشیدن آب یا خوردن خوراکی مبطل روزه است. پس، خود نزدیکی در ماه رمضان با همسر حرام نیست، بلکه شکستن روزه به صورت عمدی اشکال دارد و موجب کفاره عمدی «شصت روز برای یک روز یا شصت مدّ طعام برای هر روزی که انسان روزه خودرا عمداً افطار کند» میشود.

 

اما همسران می توانند پس از اذان مغرب تا قبل از اذان صبح با یکدیگر نزدیکی کنند و قبل از اذان صبح غسل نمایند و طیب و طاهر وارد روز جدید از ماه مبارک رمضان گردند. خداوند متعال در ماه مبارک رمضان سخت نگرفته است، بلکه نظمی داده است که انسان بتواند قوا و خواهش‌های نفسانی را تحت نظارت خود بگیرد و بازرسی خودرا نیز به امر خدا بسپارد.

 

نزدیکی در ماه رمضان از دید مراجع تقلید:

 

سؤال: نزدیکی با همسر در ماه رمضان اگر به جهل باشد حکم آن چیست؟

 

پاسخ: آیت‌الله روحانی می‌فرمایند: اگر جهل داشته باشند که نزدیکى در روز ماه رمضان اشکال ندارد، روزه آن‌ها باطل نمى‌شود، ولى اگر احتمال دادند و یقین نداشته و نزدیکی در روز ماه رمضان را انجام دادند، روزه باطل مى‌شود.

 

سؤال: اگر شخص روزه‌دار در اثر فراموشى آمیزش جنسى کند، آیا به روزه‌هایش ضرر می رساند؟

 

پاسخ: آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرمایند: اگر فراموش کند که روزه است و آمیزش جنسى کند، روزه او باطل نمی شود، ولى هر لحظه که یادش آمد، باید فوراً از حال آمیزش خارج شود؛ وگرنه روزه‌اش باطل است.

 

سؤال: اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع کند و زن نیز به آن راضى باشد، چه حکمى دارد؟

 

پاسخ: آیت‌الله سیستانی می‌فرمایند: دخول بدون انزال در ماه رمضان، مبطل روزه است.

حکم رابطه جنسی و ارضا شدن در ماه رمضان چیست؟

سؤال: مردی که به هر علتی مثل مرض، روزه نمیگیرد، اگر همسر روزه‌دار خودرا وادار به جماع کند، روزه زن باطل است؟ و آیا کفاره دارد یا نه؟ کفاره آن به عهده چه کسی است؟

 

پاسخ: حضرات آیات بهجت و مظاهری می‌فرمایند: روزه او باطل میشود و کفاره روزه خودش و روزه زنش را باید بدهد. آیت‌الله بهجت در ادامه توضیح می دهند: ولى اگر زن در میان جماع راضى شود، بنابر احتیاط واجب مرد دو کفاره بدهد و زن یک کفاره ودر هر صورت زن باید قضاى روزه آن روز رابه‌جا آورد.

 

نقل قول پیامبر «ص» به حضرت علی «ع» در خصوص نزدیکی در ماه رمضان

 

یا على در شب عید فطر جماع مکن که اگر فرزندى بهم رسد شش انگشت یا چهار انگشت در دست داشته باشد.

 

آنچه در مورد نزدیکی در ماه رمضان مکروه است

– آمیزش در اول، وسط و آخر هرماه « قمری » به استثناء شب اول ماه رمضان

– آمیزش در شب نیمه شعبان، شب عید فطر، شب عید قربان، شب اول صفر

 

آنچه در مورد نزدیکی در ماه رمضان مستحب است

 

آمیزش در شب اول ماه رمضان

کفاره نزدیکی در ماه رمضان:

 

سؤال: نزدیکی با همسر در ماه رمضان، چه حکمی دارد و باید چه کاری انجام دهند؟ آیا باید روزه را قضا بگیرند؟

 

پاسخ: آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرمایند: بر هر یک از آنان حکم افطار عمدى جارى است و علاوه بر قضا، کفاره هم بر هردو واجب می شود؛ که عبارت است از شصت روز روزه یا اطعام شصت فقیر و یا دادن شصت مد طعام به شصت مسکین که سهم هر کدام، یک مد «ده سیر گندم یا جو یا برنج» است.

 

کلیات احکام رابطۀ جنسی در ماه رمضان

 

کفاره نزدیکی در روزهای رمضان,نزدیکی در ماه رمضان,احکام نزدیکی در ماه رمضان

نزدیکی در شب های ماه رمضان مثل سابق مجاز است حتی در شب های قدر

 

1. آیا می شود در ماه مبارک رمضان رابطه جنسی بر قرار کرد؟

 

جواب: کسانی که موفق به گرفتن روزه میشوند نمیتوانند در ساعاتی که روزه هستند رابطه ی جنسی کامل برقرار کنند. منظور از رابطه ی جنسی کامل، دخول کامل آلت مردانه می باشد. اگر چنین اتفاقی بیافتد روزه باطل می شود و دو طرف باید کفاره بدهند و 60 روز هم روزه بگیرند.

 

2. آیا نمیتوانیم هیچگونه رابطه ی جنسی در زمانی که روزه هستیم برقرار کنیم؟

 

جواب: می شود دخول کرد! ولی نه دخول کامل. مرد میتواند تا قبل از ختنه گاه دخول کند!

 

3. در طول روز ماه رمضان میتوانیم معاشقه کنیم؟

 

جواب: بله می شود معاشقه کرد. تا زمانی که لب و دهان درگیر نشدن مانعی وجود ندارد. اگر کار به لیسیدن، خوردن یا بوسه ی دهان به دهان کشید باید احتیاط کرد که آب دهان فرو نرود.

 

4. اگر در طول معاشقه، «قبل از رسیدن به اوج لذت جنسی » رطوبتی از زن خارج شود چه حکمی دارد؟

 

جواب: طبق فتوای آیت الله خامنه ای مشکلی نیست و روزه باطل نمی شود.

 

5. آیا شوهر میتواند در آلت همسرش انگشت فرو کند؟

 

جواب: طبق فتوای آیت الله خامنه ای اگه به اوج لذت جنسی نرسد و انزال نشد بازهم روزه ی زن باطل نمی شود.

 

6. اگر مرد قصد انزال نداشت. به خودش هم مطمئن است که اگر معاشقه کند، منی ازش خارج نمی شود، دراین صورت اگر بر خلاف روال قبلی، مرد بطور ناگهانی به اوج لذت جنسی رسید و منی ازش خارج شد، حکم روزه ی آن چیست ؟!

 

جواب: طبق فتوای آیت الله خامنه ای، روزه ی چنین مردی، باطل نیست و فقط باید غسل جنابت انجام دهد. ولی اگر طبق معمول با معاشقه، انزال شود،‌ روزه ی آن باطل و باید کفاره هم بدهد. در شب های ماه رمضان رابطه ی جنسی مثل سابق مجازه. حتی در شب های قدر.

 

سوال: اگر روزه دار در ماه رمضان با همسر خود که روزه است جماع کند، چنانچه زن را وادار کرده باشد، چه تکلیفی بر او واجب می شود؟

 

جواب: کفّاره روزه خودش و روزه همسرش را باید بدهد «حتی اگر زن بعدا راضی شود».

 

سوال: اگر زن، شوهر روزه دار خود رابه جماع وادار کند، یا بکار دیگری که روزه را باطل می کند، آیا واجب است کفّاره شوهرش را بدهد؟

جواب: واجب نیست کفّاره روزه شوهر را بدهد.

 

نظر فقها درباره‌ی روایاتی که در کتب شیعه آمده و نوعی از نزدیکی در ماه رمضان که موجب بطلان روزه نمی شود چیست؟

نزدیکی در ماه رمضان بعد از غروب تا قبل از طلوع صبح اشکالی ندارد

 

نظر مراجع در خصوص چند روایتی که در کتب شیعه آمده است و نزدیکی کردن از پشت را در حال روزه اجازه داده و این‌که اینکار اثری روی این روزه ندارد، چیست؟ روایت نقل شده چنین است که نزد امام صادق «ع» این مسئله را مطرح می کنند که اگر مردی با زنی که روزه است از پشت نزدیکی داشته باشد، حکم چیست؟

 

امام می‌‌فرماید: اینکار باعث بطلان روزه‌‌اش نمی‌‌شود و غسل جنابت لازم نیست. «وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه» نوشته شیخ حر عاملی. همچنین این روایت از ابن ادریس هم نقل شده است.

آرایش زیر شکم در مشهد, ارایش زیر شکم بانوان, ارایش زیر شکم خانم, فایل صوتی کلاس زناشویی, کلاس اتاق خواب در مشهد, دانلود فایل صوتی آموزش مسائل زناشویی, کلیپ های صوتی روابط زناشویی, فایل لو رفته مشهد,

فیلم خانم جلسه ای آرایش زیر شکم