مسائل زناشوئی / اخبار داغ حوادث / حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

امروز حیوانات تک همسر و جانورانی کـه تا آخرشان با یک جفت زندگی می کنند رابه شـما معرفی میکنیم، در دنیای وحش و طبیعت تک همسری رواج ندارد، حیوانات در هر فصل جفت گیری یک همسر متفاوت دارند، اما چند حیوان نجیب وجود دارند کـه تا آخر زندگی با یک همسر زندگی می کنند. در ادامه با این حیوانات نجیب آشنا میشویم.

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

قو

قوها جفت‌های تک همسری هستند کـه رابطه شان سالها طول میکشد ودر برخی موارد این رابطه برای تمام عمر ادامه می یابد. وفاداری آن‌ها بـه جفت‌شان بسیار در داستان‌ها آمده و تصویر دو قو کـه مانند دو قلب یک دیگر را در آغوش گرفته‌اند، تقریباً بـه سمبل جهانی عشق تبدیل شده اسـت. اینکه پرندگان جفت‌شان را برای تمام عمر دارند، آنچنان کـه در نگاه اول بـه چشم می آید عاشقانه نیست.

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

زمان مورد نیاز برای مهاجرت، مشخص کردن قلمرو، خوابیدن روی تخم‌ها، بزرگ کردن جوجه‌ها و صرف زمان زیاد برای جذب جفت، زمان تولیدمثل را کاهش می دهد. بـه گزارش BBC یکی از فواید جفت‌گیری برای تمام عمر این اسـت کـه قو هر بار کـه جوجه‌ها را بزرگ می کند، از شکست‌ها و موفقیت‌ها یاد می گیرد.

 

فاخته

دلیلی وجوددارد کـه نام فاخته‌ها در داستان (دوازده روز از کریسمس) بـه صورت جفت آمده اسـت. این سمبل عشق و وفاداری حتی الهام بخش اشعار شکسپیر نیز بوده اسـت و نام یکی از اشعار او این اسـت : ققنوس و فاخته. فاخته‌ها بـه کبوترهای نوحه خوان یا کبوترهای باران نیز معروفند.

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

فاخته نر با سر و صدا بـه سمت ماده پرواز میکند تا با او جفت‌گیری کند و بال‌هایش صدای سوت مانند خاصی دارند. سپس سینه‌اش را پر از باد میکند، سرش را مدام تکان می دهد و ماده را صدا می کند. ماده برای همیشه مال او شده اسـت.

 

جغد برفی

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

جفت‌های جغد برفی طبق معمول تا آخر عمر با یک دیگر جفت‌گیری می کنند. تنها استثناء دراین‌جا زمانی اتفاق می‌افتد کـه غذای فراوانی وجود داشته باشد کـه دراین مورد ممکن اسـت دو جغد ماده با یک نر جفت‌گیری ‌کنند.

 

دیک دیک نر

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

گونه‌ای از آنتالوب کوچگ بنام دیک دیک، تک همسری جنسی دارد. آن‌ها تمام طول سال ماده خودرا دنبال میکنند، همیشه نزدیک آن‌ها هستند تا از وارد شدن دیگران پیشگیری کنند و بوی ماده‌ها را علامت گذاری می کنند کـه هیچکس دیگری نتواند عطر معشوق‌شان را بدزدد.

 

موش صحرایی نر

موش‌های صحرایی نر فقط با ماده خود کـه بکارتش رابا آن‌ها از دست داده جفت‌گیری میکنند. هنگامیکه رابطه جفت ساختند، نرها بسیار فداکارند و با ماده‌های دیگری کـه نزدیک‌شان می شود می‌جنگند. از طرف دیگر، موش‌های صحرایی ماده همیشه نمیخواهند کـه از نظر جنسی فقط با یک نر باشند حتی اگر با آن‌ها ارتباط جفت ساخته باشند.

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

هنگامیکه موش‌های صحرایی با یک دیگر ارتباط می‌سازند، مغزشان سیلی از مواد شیمیایی را در فرآیندی مشابه با آن چیزی کـه انسان‌ها هنگام عاشق شدن تجربه می کنند آزاد میکند؛ در واقع اگر یک موش صحرایی دارای رابطه، شریک خودرا از دست بدهد دقیقا مانند انسان افسردگی میگیرد.

 

کرکس سیاه

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

این پرندگان، بسیار بـه تک همسری پایبندند. اعتقادی وجوددارد مبنی بر اینکه اگر کرکسی بـه شریک خود خیانت کند – کـه خیلی کم اتفاق می‌افتد- کرکس خائن مورد حمله کرکس‌های گروه قرار میگیرد. «دانشمندان معتقدند بهمین دلیل اسـت کـه خیانت در بین کرکس‌ها بسیار نادر اسـت».

 

سقنقور شینگل‌بک

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

برخی خزندگان نیز تک همسری اجتماعی دارند. سقنقور شینگل‌بک «shingleback» استرالیایی کـه نوعی مارمولک اسـت روابطی دارد کـه بیشتر از ۲۰ سال طول میکشد. درست مانند دیگر حیواناتی کـه تک همسری اجتماعی دارند، این مارمولک‌ها نیز روابط بازی داشته و حدود ۲۰ درصد ازآن‌ها با افراد غیر از جفت خود، روابط جنسی دارند.

 

میمون جغدی

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

این حیوانات کوچک کـه روی درخت زندگی میکنند، بعنوان تنها میمون‌های شب‌زی شناخته می شوند. آن‌ها رابطه همیشگی دارند و کاملا تک همسر هستند و نرها بیشتر مسئولیت‌های بزرگ کردن بچه‌ها را بر عهده دارند.

 

موش کالیفرنیا

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

گونه‌ای جونده کـه بومی کالیفرنیا و کشور مکزیک اسـت و تک همسری اجتماعی و جنسی دارد. موش کالیفرنیای نر مانند میمون جغدی تعداد زیادی از مسئولیت‌های فرزندان را بر عهده دارد.

 

عقاب سر سفید

عقاب‌های سر سفید روابط جفت گیری برای تمام طول عمر دارند اما دو مشکل وجوددارد. اگر یکی ازآن‌ها یا دو نفرشان نتوانند فرزندی تولید کنند، رابطه را تمام کرده و بـه سمت جفت‌های دیگر می روند. هم چنین اگر یکی ازآن‌ها بمیرد، جفت باقیمانده برای پذیرش جفت جدید تردید نمی کند.

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

« این رابا افسردگی موش‌های صحرایی مقایسه کنید یا با اینکه دیگر حیوانات جفت، هیچوقت رابطه جفت دیگری نمی‌سازند و بهمین دلیل اسـت کـه هرگز عقاب‌های سر سفید، کاملا تک همسر محسب نمی شوند».

 

آلباتروس

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

آلباتروس‌ها برای تمام عمر جفت انتخاب میکنند. اغلب اینکار را بعد از سالها – حتی دهه‌ها- گشتن بـه دنبال جفت مناسب انجام میدهند. آن‌ها برای یافتن جفت یک رسم رقصیدن دارند کـه منحصر بـه هر جفت اسـت. آلباتروس‌ها هنگامیکه جفت شدند زمان خیلی کمی رابا هم می‌گذرانند و بیشتر وقت‌شان تنها در دریا می‌گذرد؛ اما زمانی کـه باهم می‌گذرانند پر از احساس و آغوش اسـت.

 

گیبون‌ها

گیبون‌ها نزدیک‌ترین گونه بـه انسان هستند کـه برای طول عمر جفت پیدا میکنند. آن‌ها تک همسر هستند کـه با استناد بـه نشنال جئوگرافی، رفتاری نادر در پریمات‌هاست. آن‌ها رابطه جفتی بسیار قوی می سازند و دوریختی جنسی پایینی از خود نشان می دهند کـه بـه این معناست کـه نرها و ماده‌های اینگونه اندازه‌ای برابر ودر نتیجه وضعیت برابری دارند.

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

نر و ماده جفت شده، وقت زیادی را صرف تیمار کردن یک دیگر صرف می کنند ودر واقع باهم در بین درختان می چرخند. اما تحقیقات اخیر نشان داده اسـت کـه این اتحادها آن‌طور کـه بنظر میرسد ساده نیستند. فرهنگ جفت بودن گیبون‌ها شاید کمی شبیه بـه فرهنگ روابط مـا باشد زیرا در آن‌ها هم خیانت و حتی رها کردن جفت هم دیده می شود.

 

فرشته ماهی فرانسوی

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

امکان ندارد یک فرشته ماهی را تنها ببینید. این موجودات بـه صورت دو نفری زندگی، مسافرت و حتی شکار میکنند. این ماهی‌ها، ارتباطات تک همسری می‌سازند کـه تا زمانی کـه دو نفر زنده‌اند ادامه مییابد. بـه گزارش مجله اسمیتسونیان در واقع آن‌ها مانند یک تیم عمل میکنند تا با قدرت در برابر جفت‌های دیگر، از قلمرو خود دفاع کنند. محققان جفت‌هایی از این ماهی مشاهده کرده‌اند کـه برای آزاد کردن هم‌زمان تخم‌ها و اسپرم‌ها بـه سطح آب سفر می کنند.

 

گرگ‌ها

گرگ‌ها در داستان‌ها همیشه حیله‌گر و مکار نشان داده می شوند. اما آن‌ها روابطی بسیار وفادارتر و پاک‌تر از روابط انسانی دارند. طبق معمول گله‌ها از یک نر و یک ماده و فرزندان آن‌ها تشکیل میشود و همین، آن‌ها رابه هسته خانواده شبیه می کند. فرزندان بزرگتر از خواهر و برادران کوچک‌‌تر خود مراقبت می کنند.

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

اغلب، یک گرگ تنها با آغوش باز گله مواجه میشود. یک گروه می تواند بین سه یا چهار تا ۲۰ گرگ داشته باشد و این مسئله بـه میزان غذای موجود در آن منطقه بستگی دارد.

 

موریانه

دریک کلونی مورچه، ملکه یکبار با نرها جفت‌گیری میکند، گامت‌ها را برای همیشه ذخیره میکند و مورچه‌های نر بعد از مدت کوتاهی پس از جفت‌گیری می‌میرند. برعکس، گونه‌های متعدد موریانه می‌توانند یک رابطه جفتی برای تمام عمر بین ملکه ماده و یک سلطان نر بسازند کـه تمام موریانه‌های قلمرو را تولید کند.

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

بـه گزارش پارس ناز، موریانه‌ها تمایل دارند کـه تمام مدت زندگی با یک همسر بمانند. برخی گونه‌ها ممکن اسـت ۲۰ سال باهم بمانند. بـه گفته ژانت شلمن- ریو از دانشگاه کرنل، اگر موریانه‌ها رابطه خودرا تمام کنند، همه ی چیز زشت می شود. او دریافت کـه جدا شدن‌های حین رابطه طبق معمول با خشونت فیزیکی همراه اسـت. مثلاً ممکن اسـت موریانه‌ها شاخک‌های طرف مقابل را بخورند.

 

کرم‌های شیستوزوما منسونی

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

ممکن اسـت تصویر معمولی از عشق را نشان ندهند اما این کرم‌های انگلی خیلی بیشتر از انسان‌هایی کـه در آن‌ها زندگی می کنند وفادارند. عاشقانه بنظر نمی رسد؛ این کرم‌ها باعث بیماری شیستوزومیازیس میشوند کـه بـه تب حلزون نیز مشهور اسـت. هنگامیکه این کرم‌ها در بدن انسان تولید مثل میکنند، ارتباط جفتی تک همسری ایجاد می کنند کـه تا پایان چرخه ادامه دارد.

 

ودر ادامه نیز: گونه‌های عجیب یا نادرترین حیوانات زنده روی زمین

جول سارتوره عکاس در حال مستند کردن نادرترین حیوانات اسـت کـه در دسترس خطر انقراض هستند از پوسوم کوتوله‌ی کوهی گرفته تا کروکودیل فیلیپینی.

 

پلنگ آمور

دراین تصویر، عکس پلنگ آمور بنام یوسی از باغ وحش اوماها در نبراسکا کـه در حال کمین بود توسط جول سارتوره، عکاس نشنال جیوگرافی گرفته شد. پلنگ آمور کـه در منطقه‌ی پریموری روسیه یافت می شود، از گونه‌ها‌ی بسیار نادر پلنگ‌ها اسـت. در سرشماری ۲۰۰۷، ۱۴ تا ۲۰ پلنگ آمور بزرگسال و ۵ تا ۶ توله شمارش شد. این گربه وحشی بزرگ یکی از ۲۳۰۰ گونه‌ای اسـت کـه از سوی اتحادیه‌ی بین‌ المللی حفاظت از طبیعت بـه‌شدت در دسترس انقراض اسـت.

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

این گالری بـه بعضی از این حیوانات میپردازد کـه در حال انقراض هستند. با مستند کردن چنین گونه‌های نادر، سارتوره می خواهد بـه عموم نشان دهد کـه اگر آن ها برای همیشه از بین بروند، مـا چـه چیزی را از دست میدهیم. او هم چنین کتابی را تحت عنوان” نادر: عکسهای گونه‌های در دسترس خطر انقراض امریکا نوشت”.

 

سارتوره می گوید کـه تصمیم دارد عکس‌هایی از سوژه‌های حیوانات‌اش بگیرد زیرا در قالب آن تصویر موجودات کوچک و بزرگ با اهمیت یکسان گنجانده میشود. او در وبسایت‌اش می نویسد: “بعضی از قورباغه‌هایی کـه عکس‌شان را ‌گرفتم بـه اندازه‌ی بند انگشت بودند و این روش مـن اسـت کـه انها رابا حیوانات بزرگتر مانند شیر برابر کنم.”

 

کرگدن‌های سوماترایی

هاراپان، یک کرگدن سوماترایی نر ۴ ساله در مرکز حفاظت وایت اوک فلوریدا اسـت کـه دراین تصویر بنظر می رسد از سایه‌ها بیرون می آید.

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

کل جمعیت اینگونه‌ی بـه‌شدت در دسترس انقراض کمتر از ۲۷۵ تخمین زده شده اسـت. مانند کرگدن‌های دیگر، اینگونه‌ها مورد هدف شکارچیان مخفی قرار گرفتند کـه بـه دنبال شاخ‌های‌شان هستند.

 

گوریل‌ وسترن لولند

ظاهرا، عکس از گوریل لولند وسترن ماده‌ی ۶ هفته‌ای در باغ وحش سینسینتی کـه در حالت تعجب بوده اسـت، گرفته شده اسـت.

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

بررسی‌ها از دهه‌ی ۱۹۸۰تاکنون نشان می دهند کـه شکار تجاری و شیوع ویروس ابولا دلیل اصلی تعداد رو بـه کاهش اینگونه‌ها در زیست‌گاه آفریقایی‌شان بوده‌اند.

 

پوسوم کوتوله‌ی کوهستانی «پوسوم پیگمی کوهستانی»

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

موش پیگمی تنها پستاندار استرالیایی اسـت کـه در محیط‌های مرتفع زندگی می کند. اما جمعیت این موجود کوچک بدلیل اینکه زیستگاه‌اش در پروژه‌های ساختمانی و پیست‌های اسکی قطعه قطعه شده یا خراب می شوند، رو بـه کاهش هستند.

 

کروکودیل فلیپین

کروکودیل فلیپینی، کـه تصویرش را در بالا میبینید، یک کروکودیل نسباتاً کوچکی اسـت کـه در آب شیرین زندگی می کند. کروکودیل‌های نر طبق معمولً بیش از ۱۰ فوت «۳متر» رشد نمی کنند و ماده‌ها حتی کوچک تر هستند.

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

زیستگاه‌های خزندگان مانند دریاچه‌ها، حوضچه‌ها، مرداب‌ها، و مجموعه‌های آبی دیگر بطور گسترده‌ای بـه شالیزارهای برنج تبدیل میشوند. طبق گفته‌ی اتحادیه‌ی بین‌ المللی حفاظت از طبیعت، این حیوان در دسترس روش‌های ویرانگر ماهیگیری و شکار مانند استفاده از دینامیت قرار می گیرد.

 

اورانگوتان سوماترایی

بنظر می آید اورانگوتان سوماترایی در باغ وحش پرتر گلادیس در براونزویل تگزاس، برای عکس گرفتن ژست گرفته اسـت. اورانگوتان سوماترایی در سرزمین بومی سوماترا در اندونزی، منحصراً روی درختان سکونت دارد- یک سبک زندگی کـه با تبدیل فزاینده‌ی جنگل سوماترا بـه الوار منجر بـه انقراضشان میشود.

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

تعداد این شامپانزه‌ی بزرگ در ۷۵ سال گذشته بـه میزان ۸۰ درصد کاهش یافته اسـت و دانشمندان تخمین میزنند فقط حدود ۷۳۰۰ از اینگونه در طبیعت باقیمانده‌اند.

 

اکراس کچل شمالی

اکراس کچل شمالی « کـه در تصویر میبیند، در باغ وحش هاستون اسـت» کـه گمان می‌رفت منقرض شده اسـت در ۲۰۰۲ دوباره در صحرای سوریه نزدیک پالمیرا کشف شد. اختلال در زیستگاه و شکار محرک‌های اصلی در ورای کاهش تعداد این پرنده در زیستگاه خاورمیانه‌اش قرار گرفتند.

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

طبق یک افسانه‌ی ترکی، اکراس کچل شمالی یکی از اولین پرنده‌هایی بود کـه نوح پیامبر از کشتی آزادش کرد کـه سمبل باروری اسـت.

 

قورباغه‌ی درختی چشم سیاه

این قورباغه‌ی درختی چشم سیاه کـه عکس‌اش در آکواریوم ملی در بالتیمور گرفته شده اسـت، بـه گونه‌ای تعلق دارد کـه دانشمندان پیش‌بینی میکنند کـه بیش از ۱۰ سال آینده بـه میزان ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت.

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

این قورباغه کـه بومی کشور مکزیک و بخش‌هایی از امریکای جنوبی اسـت، بدلیل اختلال در زیستگاه و بیماری‌های عفونی قارچ کیترید کـه برای دوزیستان در سراسر جهان تلفات بـه بار می‌آورد، در دسترس خطر هستند.

 

حشرۀ چوب جزیره‌ی لرد هاو

حشره‌ی چوب جزیره‌ی لرد هاو کـه عکس‌اش در باغ وحش ملبورن گرفته شده، انگار بـه دوربین زل میزند. گمان می‌رفت این حشره درحدود 1920 بعد از ورود موش‌های ‌صحرایی بـه جزیره‌ی‌ لرد هاو منقرض شده اسـت، این جزیره بین استرالیا و نیوزلند واقع شده اسـت.

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

اما، در 2001 اینگونه‌ در اهرام بال، صخره‌ای کـه درحدود 15 مایل «22 کلیومتر» از جزیره‌ی لرد هاو فاصله دارد، دوباره کشف شد.

 

بزکوهی سفید

حیواناتی که تا آخر عمرشان با یک جفت زندگی می کنند

سارتوره، از این آداکس یا همان بز کوهی سفید در باغ وحش گلادیس پورتر عکس انداخته اسـت. دانشمندان تخمین میزنند کـه فقط 300 نوع وحشی اینگونه‌ی قرار گرفته در دسترس خطر، باقیمانده اسـت؛ جمعیت‌ آن بدلیل شکار، خشکسالی، و حتی فشار از طرف توریست‌ها کاهش یافته اسـت. ازآن‌جایی‌کـه اینگونه در سراسر نوارهای بزرگ افریقا گسترده شده اسـت، اکنون فقط در نیجر یافت می شود.

آرایش زیر شکم در مشهد, ارایش زیر شکم بانوان, ارایش زیر شکم خانم, فایل صوتی کلاس زناشویی, کلاس اتاق خواب در مشهد, دانلود فایل صوتی آموزش مسائل زناشویی, کلیپ های صوتی روابط زناشویی, فایل لو رفته مشهد,

فیلم خانم جلسه ای آرایش زیر شکم