مسائل زناشوئی / روابط زناشویی / دانلود فیلم آموزش دخول و آمیزش جنسی در رابطه زناشویی

دانلود فیلم آموزش دخول و آمیزش جنسی در رابطه زناشویی

دخول , و آمیزش جنسی در رابطه زناشویی
دانلود فیلم در رابطه زناشویی
فیلم آموزش قرار گرفت

دخول در رابطه زناشویی

دخول قسمتی از رابطه جنسیست که طرفین به اوج لذت در مقاربت می رسند و رابطه پایان انجام میگیرد . در واقع در یک رابطه نزدیکی درست وضعیت به گونه ای است که طرفین رابطه در هنگام رابطه جنسی ارگاسم یا اوج لذت جنسی را تجربه کنند. دقت در مراحل پیش از ارتباط جنسی یا همان پیش نوازی کامل کمک می کند تا دخول بسیار موفق تر باشد و نتیجه بهتری را حاصل کند .

انواع دخول در رابطه جنسی

روش صورت در صورت یا همان فیس تو فیس : یکی از بهترین و پرکاربرد ترین روش دخول روش روبرو یا همان فیس تو فیس میباشد . در این روش که پرکاربردترین شکل رابطه جنسی است خانم در زیر و آقا در بالا قرار گرفته زن پاهایش را باز کرده و آقا بین پاهای خانم قرار گرفته و به آهستگی آلت مردانه خود را وارد واژن زن می نماید و عمل نزدیکی یا همان دخول انجام میگیرد . در این شیوه خانم تحریک بیشتری را احساس کرده و آقا تحریک به نسبت کمتری میشود و مرد بیشتر طول میکشد که به آرگاسم برسد , طبیعتا زنان در حالت عادی دیرتر به اوج لذت جنسی میرسند که پیش نوازی خیلی میتواند موثر باشد تا یک رابطه جنسی بدون نقص انجام گیرد .

روشهای دیگر رابطه جنسی :

۱ . دخول جنسی در وضعیت تی شکل یا عمود بر هم

خانم به پشت خوابیده و زانوها را تا می کند , مرد به پهلوی راست به حالتی دراز می کشد که از زیر زانوهای خانم رد شده باشد و جهت خوابیدن او با جهت خوابیدن خانم زاویه قایمه یا نود درجه باشد.

۲ . دخول جنسی در پوزیشن پهلو به پهلو

آقا و خانم در کنار هم قرار گرفته و یکی به پهلوی چپ و دیگری به پهلوی راست درست کنار یکدیگر می گیرند. خانم کمی پای بالایی را بلند کرده و مرد به آرامی نزدیکی جنسی را انجام داده و تحریک به آهستگی انجام می گیرد.

۳ . دخول جنسی در وضعیت dog style یا همان حالت سگی

در این روش نزدیکی زن بصورت ۴ دست و پا روی زمین قرار می گیرد و آقا در پشت او قرار گرفته و به آرامی آلت تناسلی خودش را درون مجرای تناسلی خانم می کند و تحریک را شروع می کند.

۴ . دخول جنسی در وضعیت سوارکاری معکوس

در این پوزیشن نزدیکی خانم به طوری روی آقا می نشیند که پشت او به می باشد , مردانی که زود انزالی دارند این روش را تجربه نکنند بهتر است چون تحریک زیادی را تجربه میکنند و زنانی که دیر تحریک میشوند این روش برای انها خوب است .

دانلود فیلم آموزش دخول

یکی از بهترین و پرکاربرد ترین  روش روبرو یا همان فیس تو فیس میباشد . در این روش که پرکاربردترین شکل رابطه جنسی است خانم در زیر و آقا در بالا قرار گرفته زن پاهایش را باز کرده و آقا بین پاهای خانم قرار گرفته و به آهستگی آلت مردانه خود را وارد واژن زن می نماید و عمل نزدیکی یا همان دخول انجام میگیرد . در این شیوه خانم تحریک بیشتری را احساس کرده و آقا تحریک به نسبت کمتری میشود و مرد بیشتر طول میکشد که به آرگاسم برسد , طبیعتا زنان در حالت عادی دیرتر به اوج لذت جنسی میرسند که پیش نوازی خیلی میتواند موثر باشد تا یک رابطه جنسی بدون نقص انجام گیرد .

 

 

دانلود

دانلود فیلم آموزش دخول

 

پاسخ به شایعات جنسی

پاسخ به شایعات جنسی