مسائل زناشوئی / بایگانی برچسب: تبخال تناسلي

بایگانی برچسب: تبخال تناسلي

بیماری های ارتباط جنسی بی قاعده

بیماری های ارتباط جنسی بی قاعده یکی از شاخصها و ویژگی های مهم دوره جوانی این است که جوان خود را منحصر به فرد دانسته و گمان می کند بسیاری از خطرات و مشکلاتی  که دیگران را تهدید می کند، …