مسائل زناشوئی / بایگانی برچسب: تجاوز همزمان

بایگانی برچسب: تجاوز همزمان

تجاوز

تجاوز گروهی ۶ پسر به پریدخت ۱۶ ساله همزمان

تجاوز دسته جمعی ۶ پسر به پریدخت ۱۶ ساله در ویلای دماوند ۶ پسر شیطان صفت دختر ۱۶ ساله نوجوان را ربودند و پس از انتقال به ویلایی واقع در دماوند به طور مکرر به وی تجاوز جنسی نمودند. شش پسر …