مسائل زناشوئی / بایگانی برچسب: تخمک گذاری

بایگانی برچسب: تخمک گذاری

آشنایی با دستگاه تناسلی زنان

آشنایی با دستگاه تناسلی زنان بر خلاف دستگاه تناسلی مردان، تمام اجزاء دستگاه تناسلی زنان در درون بدن در محوطه لگن قرار گرفته است.دستگاه تناسلی زن از دو بخش عمده خارجی و داخلی تشکیل شده است. نکاتی در مورد دستگاه …