مسائل زناشوئی / بایگانی برچسب: تعیین جنسیت

بایگانی برچسب: تعیین جنسیت

تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری

تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری برای پسردار شدن و دختردار شدن بوسیله رژیم غذایی و روشهای دیگر. در دنیا عمل PGD به این منظور استفاده می‌شود. چه پسر بخواهید چه دختر، روش هایی …