مسائل زناشوئی / بایگانی برچسب: تقلب

بایگانی برچسب: تقلب

عریانی دخترها در جلسه امتحان برای تقلب نکردن

در کشورهای غیر اسلامی انحطاط فرهنگی و اخلاقی به قدری عمیق شده که گاهی شنیدن بدترین و عجیب ترین اخبار حیوان صفتانه و غیر اخلاقی یاعث تعجب نمی شود.نمونه ای از جدیدترین رفتار غیر اخلاقی و حیوانی که این بار …