مسائل زناشوئی / بایگانی برچسب: تنوع پذیر بودن شوهر

بایگانی برچسب: تنوع پذیر بودن شوهر

روشهای دفع تنوع طلبی شوهر

روشهای دفع تنوع طلبی شوهر اگر فکر میکنید تنها زیبا بودن باعث میشود مردتان به زن دیگری نگاه نکند یا تنوع طلبی خود را بیدار نکند کاملا در اشتباهید. زیبایی و اندام خوب تنها برای مدتی میتواند برای شوهرتان جذاب …