مسائل زناشوئی / بایگانی برچسب: توصیه های پس از آنژیوگرافی

بایگانی برچسب: توصیه های پس از آنژیوگرافی

مراقبت های پس از آنژیوگرافی

آنژیوگرافی زمانی که اتمام می یابد، شما حدود ۱ ساعت در بخش ویژه ای در کت لب تحت مراقبت خواهید بود و پس از حدود ۳۰ دقیقه به بخش منتقل می شوید. پس از آنژیوگرافی قلب و قبل از انتقال …