مسائل زناشوئی / بایگانی برچسب: تولید مثل

بایگانی برچسب: تولید مثل

آشنایی با دستگاه تناسلی زنان

آشنایی با دستگاه تناسلی زنان بر خلاف دستگاه تناسلی مردان، تمام اجزاء دستگاه تناسلی زنان در درون بدن در محوطه لگن قرار گرفته است.دستگاه تناسلی زن از دو بخش عمده خارجی و داخلی تشکیل شده است. نکاتی در مورد دستگاه …