مسائل زناشوئی / بایگانی برچسب: پریودی

بایگانی برچسب: پریودی

حکم ارضا کردن زن در هنگام پریودی بدون دخول

حکم ارضا کردن زن در هنگام پریودی بدون دخول

نزدیکی با زن در هنگام پریود بودن و عادت ماهیانه وی حرام است اما اگر زنی را در هنگام دوران عادت ماهیانه اش از راهی به جز دخول ارضا کنیم حکمش چیست؟ احکام ارضا شدن زن در دوران قاعدگی را …

چگونه در هنگام پریودی رابطه جنسی داشته باشیم؟

 رابطه جنسی در دوره پریودی می تواند سبب ایجاد احساسات شگفت انگیزی شود (حتی بیشتر از مواقع معمولی). اگر می توانید موانع و باید و نباید های فرهنگی در ارتباط با نداشتن رابطه جنسی در این دوران را پشت سر …