مسائل زناشوئی / بایگانی برچسب: پلاکت خون پایین

بایگانی برچسب: پلاکت خون پایین

۱۰ علت پایین بودن پلاکت خون چیست؟

علت پایین بودن پلاکت خون پلاکت های خون یا سلول های ترومبوسیت، سلول های کوچک بیضی شکل یا کروی بدون هسته می باشند. پلاکت خون چیست؟ پلاکت خون در مغز استخوان تولید شده و نقش مهمی در انعقاد خون ایفا …