مسائل زناشوئی / بایگانی برچسب: پلیس فتا

بایگانی برچسب: پلیس فتا

اخاذی

عروس همدانی پسر از آب درآمد + جزییات

پسر دخترنما که به قصد ازدواج با مرد مسنی از وی دست به اخاذی زده بود، توسط پلیس فتا همدان شناسایی و دستگیر شد . https://static0.rokna.net/servev2/agYLOg1kA4JE/EQKcq2lok0cYG2xzgWAWtFTRTjBTOnzJr7X7idfzcFY,/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85+%DA%A9%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85+%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF.mp4   سرهنگ فیروز سرخوشرئیس پلیس Police فتای همدان با تأکید بر کم‌بودن سواد اینترنتی …